وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور
به وب سایت اداره ثبت احوال مریوان خوش آمدید ، با دیدن بخش های مختلف وب سایت میتوانید اطلاعات مورد نظرتان را پیدا کنید


اداره ثبت احوال مریوان

بازديد دوره اي از اداره

سه شنبه 26 خرداد 1394
در تاريخ 25/03/1394 جناب آقاي محسن آقايي مدير کل محترم ثبت احوال به همراه معاونين از اداره ثبت احوال مريوان بازديد نمودند ....  

جلسه اداري

سه شنبه 26 خرداد 1394
در تاريخ 16/03/1394 جلسه اي با حضور کليه همکاران بمنظور تشريح برنامه هاي سمينار رؤساي ادارات برگزار گرديد ....  

جلسه کميسيون تشخيص سن شهرستان مريوان

سه شنبه 26 خرداد 1394
درتاريخ 24/03/1394 ساعت 13 جلسه کميسيون برگزار گرديد ....  

سمينار رؤساي ادارات ثبت احوال استان کردستان

سه شنبه 26 خرداد 1394
اين جلسه به رياست مدير کل محترم و با حضور معاونين و ذيحساب و کارشناسان ستادي و رؤساي ادارات تابعه در تاريخ 12/03/1394 برگزار گرديد ....  

اطلاعات تماس با اداره:


آدرس اداره: بلوار 23تيرجنب سازمان آب


شماره تلفن اداره: 0875322016،0875322017،08753232780