وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور
رئيس اداره ثبت احوال مريوان
نام ونام خانوادگي: عثمان اخگر
سوابق تحصيلي: ليسانس
سوابق شغلي:23سال
ايثارگري:رزمنده