وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور
عنوان پست سازمانی:رئیس
نام ونام خانوادگي:عثمان اخگر
مدرک تحصیلی: لیسانس
سابقه استخدام:32
تلفن :34521517
نوع استخدام:
سابقه ایثارگری: رزمنده